TERAPIA - Fizjoterapia Dziecięca u pacjenta w domu - 507 801 675

Przejdź do treści
  
Terapia

W swojej pracy łączę różne koncepcje oraz środowiska tak, aby w miarę możliwości najbardziej umiejętnie podążać za dzieckiem. Stwarzać mu komfortowe warunki do rozwoju.

Moim celem jest przygotowanie dziecka do jak największej niezależności w życiu dorosłym. Dlatego w terapii skupiam się na:
  • rzetelnej ocenie fizjoterapeutycznej,
  • szukaniu funkcjonalnych rozwiązań problemu dziecka,
  • doświadczaniu przez dziecko prawidłowych lub zbliżonych do prawidłowych wzorców ruchowych w atrakcyjnych dla niego aktywnościach,
  • zachowaniu ciągłości terapii poprzez optymalną aranżację bliskiego otoczenia dziecka, instruktaż pielęgnacji i prawidłowego pozycjonowania dziecka organizowanego dla rodziców,
  • doświadczenie przez dziecko podczas zajęć rehabilitacyjnych, różnorodności środowisk, także wodnego.

Terapia na macie w koncepcji NDT – Bobath

Terapia, która normalizuje napięcie posturalne, uczy funkcji i sprawia, że ruch staje się możliwy.

Zajęcia rehabilitacyjne na macie skupione są na rozwiązaniu głównego problemu dziecka, który zostaje określony na podstawie wcześniejszej oceny fizjoterapeutycznej. Terapia budowana jest w nurcie koncepcji NDT – Bobath, która uzupełniana jest o inne metody pracy fizjoterapeutycznej. Są one dobrane w ten sposób, aby osiągnąć maksymalny efekt. Podczas zajęć rehabilitacyjnych dziecko doświadcza prawidłowych sekwencji ruchu w atrakcyjnych dla siebie aktywnościach. Terapia jest indywidualna i odbywa się na sali, gdzie pracuje tylko jeden terapeuta z jednym dzieckiem.
  
Terapia w wodzie – sesje Watsu w koncepcji NDT – Bobath

Środowisko wodne sprawia, że osoba z niepełnosprawnością, w pełni zależna w codziennym życiu, może doznać choć na chwilę niezależności i wolności.

Woda jest doskonałym środowiskiem dla pracy fizjoterapeutycznej w wielu zaburzeniach, takich jak: mózgowe porażenie dziecięce, przewlekłe bóle, dysfunkcje tkanek miękkich , bezsenność i zaburzenia snu, nadpobudliwość, problemy z perystaltyką jelit. Sekwencje ruchowe, stretching i mobilizacja, charakterystyczne dla metody Watsu, wzmacniane przez ciepłą wodę dają efekty przeciwbólowe, normalizują napięcie mięśniowe i zwiększają zakres ruchu. W zależności od możliwości i potrzeb pacjenta zajęcia przybierają postać typowej sesji Watsu lub jej adaptacji – Watsu w koncepcji NDT – Bobath. Terapia prowadzona jest indywidualnie w ciepłej wodzie. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność pływania.

Często terapia na macie jest kontynuacją sesji Watsu. W ten sposób uzyskana w wodzie normalizacja napięcia, zwiększona plastyczność tkanek miękkich oraz uzyskana liniowość ciała zostaje wykorzystana do funkcji, którą dziecko doświadcza w terapii na macie. Z naszego doświadczenia wynika, że zajęcia na sali, po sesji Watsu prowadzonej w koncepcji NDT - Bobath, są wtedy bardziej efektywne.

Fizjoterapia Dziecięca Aleksandra Koziorowska
mgr Aleksandra Koziorowska
Tel. 507 801 675
E-mail: biuro@fizjoterapiadziecieca.pl
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.

Aleksandra Koziorowska
Tel. 507 801 675
E-mail: biuro@icpi.pl
Wróć do spisu treści