AKTUALNOŚCI / 13.10.2018

World Cerebral Palsy Day 2018, Poznań

World Cerebral Palsy( CP) Day to ruch ludzi z porażeniem mózgowym i ich rodzinami oraz organizacjami, które je wspierają w ponad 60 krajach. Wizją tej Społeczności jest zapewnienie dzieciom i dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym takich samych praw, dostępu i szans jak wszystkim innym. Jednym z dogmatów World CP Day jest: "Wspólnie przekraczamy fizyczne i percepcyjne bariery, aby każdy z nas miał możliwość osiągnięcia naszego pełnego rozwoju." (żródło: worldcpday.com). Z naszego, doświadczenia wiemy, ze WODA jest doskonałym narzędziem wspierającym idee World CP Day. W wodzie łatwiej wziąć głęboki oddech, zapomnieć o problemach, łatwiej jest spotkać się i podać sobie ręce, wspólnie zatańczyć i pobawić się. Woda jest środowiskiem otwartym dla każdego, środowiskiem w którym można tylko więcej i więcej, motywacją do rozwijania swoich możliwości, pojawiania się uśmiechu na twarzy i budowania pozytywnej energii. Jest środowiskiem w którym granice są zacierane a bariery przekraczane... Dlatego World CP Day 2018 w Poznaniu świętowaliśmy właśnie w WODZIE. Zaprosiliśmy całe rodziny na darmowe sesje Watsu i wspólne sesje Halliwick. Nad całym wydarzeniem czuwał Team „World CP Day 2018” ( Beata, Kasia, Sandra, Paweł, Paweł, Aleksandra), bez którego ten dzień nie byłby tak udany!
Zobacz też
Kurs Watsu Basic, 28-29.12.2018, Wągrowiec

Więcej →