Kurs Watsu® Basic dla Rodziców Dzieci z MPD

Display fdak watsu basic rodzice icon big

Kurs jest adresowany do rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Idea kursu wypłynęła ze wspólnej chęci, rodziców dzieci z mózgowym prażeniem dziecięcym oraz terapeuty/ instruktora Watsu, stworzenia przestrzeni pomiędzy dzieckiem a jego rodzicem, do świadomej opieki nad swoim dzieckiem oraz spędzanie wspólnie czasu w adekwatny sposób do umiejętności dziecka.

Kurs jest prowadzony na podstawie materiałów kursu Watsu Basic z uwzględnieniem modyfikacji adekwatnej do potrzeb grupy studentów. Podczas zajęć zostaną zanalizowane wzorce ruchowe jakim posługuje się dziecko – jak je wykorzystywać w sposób pozytywny i modyfikować dla komfortu dziecka, rodzice zostaną przygotowani do bezpiecznego i komfortowego wejścia ze swoim dzieckiem do wody oraz do przebywania ze swoim dzieckiem w wodzie w sposób najbardziej atrakcyjny i adekwatny do jego potrzeb. Zostaną także zapoznani z technikami i pozycjami Watsu, które wpływają pozytywnie na dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Kurs jest certyfikowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska.

Cena kursu zawiera uczestnictwo w zajęciach, obiad, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, całodobowy dostęp do basenu, międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu Watsu® Basic oraz uzyskanie statutu Studenta Watsu i wpis do internetowego rejestru waba.edu.

Nauczyciel prowadzący:

Aleksandra Koziorowska

Miejsce:

Poznań/Wągrowiec/ Łodź

Terminy szkolenia:

24-25.08.2019

Kurs Watsu® Basic dla Rodziców Dzieci z MPD

Żeby zapisać się na szkolenie wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij zgłoszenie. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

pozostałe szkolenia