Kurs Watsu® Basic Clinical Applications for Children with Cerebral Palsy

Display fdak watsu basic icon big

Kurs Watsu® Basic Clinical Applications for Children with Cerebral Palsy

Kurs jest wstępem do dalszych autorskich szkoleń z tematyki wykorzystania możliwości dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez sesje Watsu®. Program kursu został stworzony w oparciu o materiały certyfikowanego kursu Watsu® Basic oraz doświadczenia Instruktora zdobyte na wielu kursach poświęconych tematyce mózgowego porażenia dziecięcego oraz wielogodzinnych praktykach jako terapeuty.

LICZBA GODZIN: 16h. Szkolenie ma charakter praktyczno – wykładowy.

UCZESTNICY: Kurs jest przeznaczony dla osób mających już (minimum) uprawnienia Terapeuty Stażysty Watsu® (Watsu Provider), którzy w swojej pracy spotykają się z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym w wodzie i na lądzie. Dla czerpania większej korzyści ze szkolenia zalecane jest minimum półroczne doświadczenie w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym na lądzie lub w wodzie.

Kurs jest wstępem do dalszych autorskich szkoleń z tematyki wykorzystania możliwości dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez sesje Watsu®. Program kursu został stworzony w oparciu o materiały certyfikowanego kursu Watsu® Basic oraz doświadczenia Instruktora zdobyte na wielu kursach poświęconych tematyce mózgowego porażenia dziecięcego oraz wielogodzinnych praktykach jako terapeuty.

LICZBA GODZIN: 16h. Szkolenie ma charakter praktyczno – wykładowy, (12 godzin praktyki - ląd/ woda) i 4 godziny wykładowe - ląd).

UCZESTNICY: Kurs jest przeznaczony dla osób mających już (minimum) uprawnienia Terapeuty Stażysty Watsu® (Watsu Provider), którzy w swojej pracy spotykają się z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym w wodzie i na lądzie. Dla czerpania większej korzyści ze szkolenia zalecane jest minimum półroczne doświadczenie w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym na lądzie lub w wodzie.

PROGRAM KURSU: 1. przedstawienie, doświadczenie podstawowych wzorców ruchowych wykorzystywanych przez dzieci z mózgowym porażeniem – informacje wstępne, 2. analiza aktywności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – co wzmacniać, co modyfikować i dlaczego? - informacje wstępne, 3. uświadomienie ogromu możliwości jakie stwarza dzieciom z mpd środowisko wodne, 4. przygotowanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym do wejścia do wody, 5. analiza technik Watsu ® Basic i propozycje ich modyfikacji do potrzeb dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym podczas uczestnictwa w sesji, 6. przedstawienie swojego doświadczenia, wizji celowości sesji Watsu® z dziećmi, z mózgowym porażeniem dziecięcym. 7. odpowiedzi na pytania studentów.

INSTRUKTOR: Aleksandra Koziorowska mgr fizjoterapii, Terapeuta NDT – Bobath oraz terapeuta Watsu® / instruktor Watsu® Basic/ instruktor Watsu® 1

CENA KURSU zawiera obiad oraz uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, międzynarodowy Certyfikat ukończenia Kursu Watsu®Basic Clinical Applications for Children with Cerebral Palsy, oraz wpis 16h do internetowego rejestru WABR.

UWAGA! Godziny Kursu Watsu®Basic Clinical Applications for Children with Crebral Plasy nie wliczają się w 200 godzin potrzebnych do uzyskania uprawnień Terapeuty Watsu®.

Nauczyciel prowadzący:

Aleksandra Koziorowska

Miejsce:

Poznań/ Wągrowiec/ Lódź

Terminy szkolenia:

11-12.01.2020, 13-14.06.2020

Kurs Watsu® Basic Clinical Applications for Children with Cerebral Palsy

Żeby zapisać się na szkolenie wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij zgłoszenie. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

pozostałe szkolenia