Kurs Watsu® Basic/ Kurs Watsu® Basic Clinical Applications for Children with Cerebral Palsy

Display fdak watsu basic icon big

Kurs Watsu® Basic

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla fizjoterapeutów, rehabilitantów, masażystów, specjalistów odnowy biologicznej. Osoby niemające medycznego wykształcenia (anatomia, fizjologia) także mogą uczestniczyć w kursach, jednak w przypadku chęci uzyskania uprawnień terapeutycznych muszą uzupełnić wykształcenie. Watsu® może być również stosowane na użytek domowy, dlatego zapraszamy do udziału w kursach inne osoby zainteresowane tą terapią. Nie ma określonych wymagań dotyczących wykształcenia kandydatów, najistotniejsze są cechy osobowości: otwartość, empatia, chęć niesienia pomocy innym.

Kurs jest certyfikowany przez Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA) oraz przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska. Certyfikacja ta pozwala na kontynuowanie szkolenia oraz uzyskanie uznawanych na świecie uprawnień terapeutycznych (Watsu Practitioner).
Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami i technikami Watsu®. Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu bezpiecznego i efektywnego prowadzenia sesji, popartą ćwiczeniami praktycznymi. W trakcie zajęć skupią się na jakości relacji z drugą osobą, pracę ergonomiczną terapeuty oraz na płynności ruchów podczas wykonywania i łączenia poszczególnych technik Watsu®. Po ukończeniu kursu Watsu® uczestnicy otrzymują uprawnienia Studenta Watsu®. Nie mają prawa do wykonywania komercyjnych sesji Watsu®. W tym celu, Student Watsu® jest zobowiązany do uczestnictwa w kolejnych etapach szkolenia.
źródło: www.watsu.org.pl

Nauczyciel prowadzący:

Aleksandra Koziorowska

Miejsce:

Poznań/ Wągrowiec

Terminy szkolenia:

Kurs Watsu® Basic Clinical Applications for Children with Cerebral Palsy: 06-07.04.2019

Kurs Watsu® Basic/ Kurs Watsu® Basic Clinical Applications for Children with Cerebral Palsy

Żeby zapisać się na szkolenie wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij zgłoszenie. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

pozostałe szkolenia