Kurs NDT – Bobath Baby

0akyjusjdz0%3d&expires=1544744074

Uczestnikami kursu mogą być rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeutów zajęciowych, logopedów oraz lekarzy, którzy ukończyli kurs podstawowy NDT-Bobath. Kurs jest organizowany zgodne z wytycznymi EBTA określonymi w aktualnym Minimum Stardards. Uczestnicy otrzymują certyfikat EBTA (Europiean Bobath Tutors Association). Źródło: www.ndt-bobath.pl

Nauczyciel prowadzący:

Neda Rotar (PT, NDT – Bobath Senior Instruktor)

Miejsce:

Poznań

Terminy szkolenia:

Termin IV edycji kursu podamy wkrótce!

Kurs NDT – Bobath Baby

Żeby zapisać się na szkolenie wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij zgłoszenie. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

pozostałe szkolenia