Kurs NDT – Bobath Baby

Uavdtt3kadvc1ksxvblkzi%3d&expires=1563481435

Uczestnikami kursu mogą być rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeutów zajęciowych, logopedów oraz lekarzy, którzy ukończyli kurs podstawowy NDT-Bobath. Kurs jest organizowany zgodne z wytycznymi EBTA określonymi w aktualnym Minimum Stardards. Uczestnicy otrzymują certyfikat EBTA (Europiean Bobath Tutors Association). Źródło: www.ndt-bobath.pl

Nauczyciel prowadzący:

Neda Rotar (PT, NDT – Bobath Senior Instruktor)

Miejsce:

Poznań

Terminy szkolenia:

Termin IV edycji kursu podamy w 2020 roku

Kurs NDT – Bobath Baby

Żeby zapisać się na szkolenie wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij zgłoszenie. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

pozostałe szkolenia