Kurs Podstawowy NDT – Bobath

U%3d&expires=1563481069

Kurs jest adresowany do lekarzy, fizjoterapeutów, rehabilitantów, logopedów, terapeutów zajęciowych pracujących z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest organizowany zgodnie z wytycznymi Europiean Bobath Tutors Association zawartymi w aktualnym Minimum Standard.

Uczestnicy otrzymują certyfikat EBTA (Europiean Bobath Tutors Association) Źródło: www.ndt-bobath.pl

Nauczyciel prowadzący:

Neda Rotar (PT, NDT – Bobath Senior Instruktor)

Miejsce:

Poznań

Terminy szkolenia:

Termin III edycji kursu podamy w 2020 roku

Kurs Podstawowy NDT – Bobath

Żeby zapisać się na szkolenie wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij zgłoszenie. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

pozostałe szkolenia