O nas

Nazywam się Aleksandra Koziorowska, jestem mgr fizjoterapii oraz dyplomowanym dietetykiem. Swoje wykształcenie zdobyłam na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W pracy z pacjentem wykorzystuję także wiedzę i umiejętności zdobyte na dodatkowych szkoleniach w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii.

Kwalifikacje

2019

uzyskanie uprawnień Instruktora Watsu 1

2018

Watsu 1 with Basia Szpak – Borst - Coach Advisor, kurs egzaminacyjny, Polska

Co - teaching Watsu 1 with Mery Theri Thomas, Polska

NDT – Bobath Basic (funkcja Asystenta) pod kierunkiem Nedy Rotar, NDT – Bobath Senior Tutor, Poznań

NDT – Bobath Baby ( funkcja Lidera grupy) pod kierunkiem Nedy Rotar, NDT – Bobath Senior Tutor, Poznań

2017

Co-teaching Watsu® 1 with Mary Theri Thomas, San Diego

Embryo in Motion with Jaap van der Wal, Kraków

Halliwick Zaawansowany pod kierunkiem Nedy Rotar, Rajlko Vute, Tarnowo Podgórne

Halliwick Podstawowy pod kierunkiem Nedy Rotar, Ljubljana, Słowenia

2016

NDT – Bobath Basic (funkcja Asystenta) pod kierunkiem Nedy Rotar, NDT – Bobath Senior Tutor, Poznań

2015

Watsu Instructor Training Course with Mary Theri Thomas in Poland – uzyskanie uprawnień Instruktora Basic Watsu®

NDT – Bobath Baby (funkcja Lidera grup) pod kierunkiem Nedy Rotar, NDT – Bobath Senior Tutor, Poznań

NDT – Bobath Basic (funkcja Lidera) pod kierunkiem Mirosława Kuty, NDT – Bobath Tutor, Włocławek

2014

NDT – Bobath Baby , pod kierunkiem Nedy Rotar, NDT – Bobath Senior Tutor, Poznań

2013

CranioSacral Therapy Level II pod kierunkiem John'a S. Page (Upledger Institute), Poznań

WaterDance 2 pod kierunkiem Minakshi & Davida Taurek, Włocławek

WaterDance 1 pod kierunkiem Davida Taurek & Minakshi, Włocławek

CranioSacral Therapy Level I pod kierunkiem John'a S. Page (Upledger Institute), Poznań

Anatomy Trains dla Terapeutów Manualnych (Associated Class) pod kierunkiem Tomasza Zagórskiego

2012

Bad Ragaz Ring Method , pod kierunkiem Johan’a Lambeck’a, Tomaszów Mazowiecki

Medical Taping Concept in Paediatrics, pod kierunkiem Harry Pijnappel, Warszawa

Warsztaty NDT – Bobath Baby, pod kierunkiem Nedy Rotar, NDT – Bobath Senior Tutor, Warszawa

2011

Uzyskanie uprawnień Terapeuty Watsu wydawanych przez Worldwide Aquatic Bodywork Association (aktualnie 950 godzin kursowych)

NDT-Bobath Basic , pod kierunkiem Mirosława Kuty – NDT – Bobath Tutor, Głogów

2010

Proprioceptywna Nerwowo-mięśniowa Facilitacja (PNF) w skoliozach, pod kierunkiem Katarzyny Michaluk, Kraków. Certyfikat International Propioceptive Neuromuscular Facilitation Association (IPNFA).

2008

Proprioceptywna Nerwowo-mięśniowa Facilitacja (PNF) poziom podstawowy pod kierunkiem Ewy Górnej Instruktora IPNFA, Poznań. Certyfikat International Propioceptive Neuromuscular Facilitation Association IPNFA

Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich (część I-VI) pod kierunkiem dr. J. Ciechomskiego, Poznań. Zaświadczenie wydane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

2007

Masaż Głęboki pod kierunkiem dr. J. Ciechomskiego, Poznań. Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

2006

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, pod kierunkiem B. Kisiel i A. Wilkołazkiej, Poznań. Zaświadczenie wydane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wystąpienia / Konferencje

2019

2019 WABA Instructor Conference 2019, Templeton, Kalifornia, Watsu for Children with Cerebral Palsy – based on my experience.

2018

8th East European and Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Conference, Tel Aviv, Israel

III International Water Conference, Saint Petersburg, Watsu® w koncepcji NDT – Bobath – based on my experience.

2017

Watsu® European Conference / European WABR Instructors Conference, Trebon, Czechy, wystąpienie pt: Watsu® in NDT - Bobath Concept - based on my experience

2016

Konferencja Cerebral Palsy: How Do We Measure Success? , Boston

III International Scientific Conference Physical Activities in Disabled Children Youth and the Elderly, Biała Podlaska, wystąpienie pt. “Activity of persons with cerebral palsy and an idea for making it possible.”

2015

7th East European and Mediterranean Meeting on Cerebral Palsy & Development Medicine From Childhood to Adulthood with Cerebral Palsy , Poznań; plakat pt. “ Watsu – relaxation, well - being, physiotherapy”

3rd International Scientific Conference 35 years of Watsu In Rehabilitation, SPA And Sport, Kraków; wystąpienie pt. "Land work (NDT – Bobath) and water work (Watsu) connection concept for children with Cerebral Palsy”

2013

Wykład dla rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zawsze Razem,Poznań pt. Odżywianie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, Poznań.

2007

Wystąpienie na Festiwalu Nauk i Kultury Studenckiej „FeNIKS” pt. Badania nad Ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno – kulturowym, AWF Poznań

2006

Wystąpienie na Festiwalu Nauk i Kultury Studenckiej „FeNIKS” pt. AWF Poznań Biologiczne, psychologiczne i społeczno-kulturowe wymiary cielesności ludzkiej, AWF Poznań AWF Poznań

Publikacje

Aleksandra Koziorowska (2015): Watsu jako efektywna forma relaksacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez dostosowaną aktywność ruchową Studia z dostosowanej aktywości ruchowej (TOM III). AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s.149- 162.

Aleksandra Koziorowska (2015): Połączenie relaksacji Watsu z koncepcją NDT - Bobath - pomysł na efektywną terapię dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja. Forum, Poznań, s.16-20.

T. Zagórski, M. Murawa, A. Koziorowska: The effect of Watsu therapy on the symptoms of cerebral palsy. www.aqua4balance.com

Michalina Kaczmarek, Aleksandra Koziorowska, Zuzanna Suchecka (2012): Czy młodzież niewidząca ma inną strukturę kompetencji społecznych niż młodzież widząca [w:] Stanisław Kowalik (red.): Kultura fizyczna dla osób niepełnosprawnych. ISBN 978-83-61414-59-9. AWF, Poznań, s. 117-128.

Aleksandra Koziorowska (2009): Mechanizmy kompensacyjne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. [w:] Patrycja Rąglewska (red.): Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. ISBN 978-83-61414-13-1, AWF,Poznań, s. 63-72

PRACA LICENCJACKA (kierunek: Dietetyka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Stan odżywienia i zapotrzebowanie energetyczne osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Promotor: prof. dr hab. Jan Jeszka, wydział NoŻiŻ, 2012, 51 stron.

PRACA MAGISTERSKA(kierunek: Fizjoetrapia, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Wpływ stosowanych mechanizmów kompensacji na poziom wykonania czynności samoobsługowych u dzieci z mpd. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kowalik, wydział WF, 2009, 74 strony.