34. World Cerebral Palsy Day 2018, Poznań - Fizjoterapia Dziecięca u pacjenta w domu - 507 801 675

Przejdź do treści
Wydarzenia | 2018 | 34.

World Cerebral Palsy Day 2018, Poznań

World Cerebral Palsy Day 2018, Poznań
World Cerebral Palsy( CP) Day to ruch ludzi z porażeniem mózgowym i ich rodzinami oraz organizacjami, które je wspierają w ponad 60 krajach. Wizją tej Społeczności jest zapewnienie dzieciom i dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym takich samych praw, dostępu i szans jak wszystkim innym. Jednym z dogmatów World CP Day jest: "Wspólnie przekraczamy fizyczne i percepcyjne bariery, aby każdy z nas miał możliwość osiągnięcia naszego pełnego rozwoju." (żródło: worldcpday.com). Z naszego, doświadczenia wiemy, ze WODA jest doskonałym narzędziem wspierającym idee World CP Day. W wodzie łatwiej wziąć głęboki oddech, zapomnieć o problemach, łatwiej jest spotkać się i podać sobie ręce, wspólnie zatańczyć i pobawić się. Woda jest środowiskiem otwartym dla każdego, środowiskiem w którym można tylko więcej i więcej, motywacją do rozwijania swoich możliwości, pojawiania się uśmiechu na twarzy i budowania pozytywnej energii. Jest środowiskiem w którym granice są zacierane a bariery przekraczane... Dlatego World CP Day 2018 w Poznaniu świętowaliśmy właśnie w WODZIE. Zaprosiliśmy całe rodziny na darmowe sesje Watsu i wspólne sesje Halliwick. Nad całym wydarzeniem czuwał Team „World CP Day 2018”      (Beata, Kasia, Sandra, Paweł, Paweł, Aleksandra), bez którego ten dzień nie byłby tak udany!

Fizjoterapia Dziecięca Aleksandra Koziorowska
mgr Aleksandra Koziorowska
Tel. 507 801 675
E-mail: biuro@fizjoterapiadziecieca.pl
Międzynarodowy Instytut
Fizjoterapii Dziecięcej Sp. z o.o.

Aleksandra Koziorowska
Tel. 507 801 675
E-mail: biuro@icpi.pl
Wróć do spisu treści