Skupiamy się na przygotowaniu
dziecka do jak największej samodzielności
w życiu dorosłym.

Fizjoterapia dziecięca

Fizjoterapia dziecięca w rehabilitacji wykorzystuje zarówno sprawdzone koncepcje fizjoterapeutyczne jak i te, które w sposób nowatorski pomagają rozwiązać problem dziecka. Sesje terapeutyczne, skierowane są do dzieci z deficytami neurologicznymi i sprzężoną niepełnosprawnością. Terapia tworzona jest na podstawie obserwacji fizjoterapeutycznej, wiedzy, umiejętności i kreatywności terapeuty.

Więcej o mnie →
Certyfikowany Kurs NDT - Bobath, Poznań 2017-2018
Kurs Watsu Basic, Poznań grudzień 2016
Kurs Watsu Basic dla Rodziców Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Więcej →

Więcej →

Więcej →

Stwórzmy własne miejsce
dla terapii i szkoleń

Dowiedz się więcej →