Skupiamy się na przygotowaniu
dziecka do jak największej samodzielności
w życiu dorosłym.

Fizjoterapia dziecięca

Fizjoterapia dziecięca w rehabilitacji wykorzystuje zarówno sprawdzone koncepcje fizjoterapeutyczne jak i te, które w sposób nowatorski pomagają rozwiązać problem dziecka. Sesje terapeutyczne, skierowane są do dzieci z deficytami neurologicznymi i sprzężoną niepełnosprawnością. Terapia tworzona jest na podstawie obserwacji fizjoterapeutycznej, wiedzy, umiejętności i kreatywności terapeuty.

Więcej o mnie →
Zaproszenie na World CP Day 2019, Poznań
Projekt rehabilitacyjny dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z Wielkopolski
Basia Szpak - Borst ( 1961-2019)

Więcej →

Więcej →

Więcej →

Stwórzmy własne miejsce
dla terapii i szkoleń

Dowiedz się więcej →